Rybníkářství Jezera Šumice

Ostatní

Pozvání na členskou schůzi

Spolek Rybníkářství Jezera Šumice Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 12.2.2022 ve 14.00 hod. Po předložení státního rybářského lístku, odevzdání pověřenky za rok 2021, splnění brigádnické povinnosti, zaplacení členského, bude vydána pověřenka na rok 2022. V případě zákazu konání členské schůze z důvodu coronaviru, se budou pověřenky vydávat po splnění všech povinností ve dvou termínech, vždy v sobotu od 8.oo –do 12.oo hod. a to 12. 2. – 19. 2.2022 na rybářské chatě

Výborové schůze v roce 2022 vždy první středu v měsíci : Leden – 5,Únor – 2,Březen – 2,Duben – 6,Květen – Červen – 1,Červenec – 13,Srpen – 3,Září – 7,Říjen -5, Listopad – 2,Prosinec – 7, V případě přihlášení dětí do rybářského kroužku bude proškolení a přezkoušení v měsíci březnu.