Rybníkářství Jezera Šumice

Šťastný nový rok přejí rybáři.

Vážení členové Spolku Rybníkářství Jezera Šumice předem Vás chci pozdravit v Novém roce 2021 a popřát Vám hodně zdraví a mnoho úspěchů jak v životě tak u nás na jezerách. A nyní bych Vás chtěl informovat o naší činnosti a o úpravách při odlovu na jezerách.
Nezapomeňte odevzdat odlovenky p.Běťákovi do 10.1.2021 jinak nebude vydána odlovenka na tento rok.

Z důvodu pandemie jak víte nemůžeme zajistit členskou schůzi a proto se výbor rozhodl k těmto opatřením.

1. Výdej odlovenek na tento rok bude na chatě ve dvouch termínech ato v sobotu 30.1. a 6.2.2021 vždy od 8.00 do 12 hod.Prosím o dodržování bezpečnostních odstupů .
2. Změny v rybářském řádě schválené výborem dne 31.12.2020